ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม

12,000
Online Courses
3,500
Expert Instructors
Unlimited
Course Access
Learn
From Anywhere

ข่าวประชาสัมพันธ์

Summer Course Starts From 1st June

September 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

Guest Interview will Occur Soon in the Auditorium About Artificial Intelligence

September 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

New Exam Schedules for Diploma

September 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

UK Students Celebrate Increase in Top A-Level Marks

August 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

ข่าวสำหรับนักศึกษา

Summer Course Starts From 1st June

September 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

Guest Interview will Occur Soon in the Auditorium About Artificial Intelligence

September 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

New Exam Schedules for Diploma

September 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

UK Students Celebrate Increase in Top A-Level Marks

August 14, 2017

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been…

บุคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

Our Happy Students

X